Muzass' Muziekatelier

Onze website wordt binnenkort vernieuwd

Beste bezoeker van Muzass.be,

Naar aanleiding van enkele structurele en technische wijzigingen, zal deze website binnenkort vernieuwd worden. Dankzij deze vernieuwingen kunnen wij u beter informeren met correcte en actuele informatie.

Muzass Wordcloud

Over ons
Waarom Muzass' muziekatelier?

Omdat muziek verbinden kan!

Muziek verenigt mensen door samen te zingen, samen te spelen,... Na de les of repetitie en tijdens de pauzes bij muziekconcerten kan je elkaar écht ontmoeten. De initiatiefnemers van Muzass vzw hebben dit zelf ervaren: via muziek leer je mensen kennen en soms vind je er vrienden voor het leven!

Maatwerk voor iedereen

Via het lesgeven in verschillende muziekateliers ondervonden wij dat er veel vraag is naar een aanbod van muziekcursussen 'op maat'.

 • Naast school of werk, het gezinsleven, andere hobby's,... rest er weinig tijd voor muziekles.
 • Na al de dagelijkse verplichtingen zoek je iets om te ontspannen.
 • Veel muziekliefhebbers zoeken naar een plaats waar je ongedwongen kan musiceren en op eigen tempo muziek kan leren.
 • Voor kinderen met een beperking of leermoeilijkheden geldt dit alles des te meer.

Bij Muzass vzw zijn we niet gebonden aan leerplannen die van bovenaf worden opgelegd. Dit geeft ons de vrijheid om af te wijken van de standaard met aanpassingen voor bepaalde doelgroepen.

Muzass’ MUZiekatelier neemt de noden van de meest kwetsbare groep als vertrekpunt. Van daaruit ontwikkelen we een Alternatief aanbod muziekcursussen dat voor álle mensen met een passie voor muziek toegankelijk is. Spelenderwijs en Samenspel staan centraal in onze cursussen. Hetgeen we spelenderwijs leren is ook direct bruikbaar in ons muzikale (samen)spel.

We werken in onze groepslessen bewust met kleine groepen, om iedere leerling voldoende individuele speel- en leerruimte te geven binnen de groep. We luisteren naar de individuele verwachtingen en wensen van onze leerlingen en werken zo nodig een aanbod op maat uit. Het muzikale doel van de leerling vormt ons uitgangspunt.

Bij Muzass vzw is iedereen van harte welkom!

Meer dan enkel musiceren

De MUZ van MUZASS staat ook voor ‘muzisch’. In de toekomst willen we ons muziekatelier uitbereiden tot een muzisch atelier waar ook andere kunsttakken zoals beeld en drama aan bod komen.

Bij Muzass vzw slaan mensen met én zonder beperking de handen in elkaar, zowel binnen als buiten de muziekles. We streven naar een inclusief samen werken, wonen en vrije tijd beleven en dit kunnen we niet zonder beide groepen. We geloven bij Muzass vzw dat een mooie en inclusieve samenleving voor iedere mens een verrijking zal betekenen.

Onze medewerkers volgen regelmatig interne of externe vorming rond thema’s die Muzass vzw aanbelangen. We verwelkomen graag studenten in ons team en laten hen kennis maken met onze pedagogische visie. We staan ook open voor samenwerkingen en ervaringsuitwisseling met andere organisaties. Via deze samenwerkingen willen we continu reflecteren op onze visie en onze aanpak bijsturen waar nodig.

We streven ernaar om al onze medewerkers naar waarde te vergoeden voor het geleverde werk. Naast het lesgeven zijn er in onze vereniging nog tal van andere taken. Wij proberen mensen met een beperking als volwaardig lid van ons team in onze werking te betrekken naar hun eigen mogelijkheden.

We dromen verder. Ons muziekatelier is een eerste stapje van nog velen die zullen komen… Bij Muzass dromen we groot, beginnen we klein… Maar vooral: we zijn begonnen.

Wij danken Pegode vzw voor het geloof en vertrouwen in ons project, voor de coaching van ons project van A tot Z en voor onze locatie.

Wij danken onze leerlingen en leden. Doordat zij bij ons les volgen en lidgeld betalen, kunnen wij binnen Muzass vzw méér doen dan enkel musiceren.

Onze Missie

Muzass Missie

Via onze werking
en de verbindende kracht van muziek
willen we werken aan
een mooie en inclusieve samenleving
waar iedereen erbij hoort

Onze cursussen

 • Hoe werkt het?
 • Je kiest uit ons aanbod voor een algemene cursus of voor muzikale vorming 'op maat'.
 • Wij werken met kleine groepen zodat iedereen voldoende individuele speel- en leerruimte krijgt.
 • Weet je al welk instrument je graag wil leren spelen? Je kan meteen in het eerste jaar lessen instrument of zang volgen naast jouw algemene cursus naar keuze.
 • We vragen minimaal 2 jaar een algemene cursus te volgen, simultaan kan je een instrumentcursus volgen
 • Voor algemene cursussen schrijf je in voor een volledig jaar. Voor individuele cursussen kan je op vraag inschrijven voor kortere trajecten.
 • Er zijn geen verplichte examens, maar wie wil kan een attest van behaald niveau krijgen na het afleggen van een proef.
 • Algemene Cursussen
 • Muziekinitiatie

  We zingen samen leuke liedjes en maken een spetterend kinderorkest met djembés, xylofoons en nog andere instrumenten. Voor kinderen geboren in 2010 of 2011.

 • Muzikale Vorming

  Tijdens het spelen op muziekinstrumenten zoals djembé en xylofoon ontdek je alle bouwstenen van muziek. We leren de taal van muziek via muzikale spelletjes.

 • Op maat

  Volgde je in het verleden al muziekles? Sluit ons aanbod muziekinitiatie of muzikale vorming niet aan bij jouw mogelijkheden? Wij luisteren graag naar jouw vragen en werken binnen de mogelijkheden van onze organisatie een aanbod op maat van jouw wensen uit!

 • Individuele cursussen
 • Instrumenten
  • Piano
  • Gitaar
  • Ukelele

  Iets anders? Op vraag bekijken we de mogelijkheden.
 • Oefenmomenten
 • Op afspraak kan je bij onze vrijwilligers 1 tot 2 keer per week komen oefenen in ons muziekatelier.

Wat kan je verwachten in onze muzieklessen?
Muzieklessen 'op maat' voor iedereen en alle leeftijden
Zingen en musiceren zonder voorkennis
Spelenderwijs kennis maken met alle onderdelen van muziek
Instrumentles mogelijk vanaf het eerste jaar
Professionele lesgevers met een passie voor muziek
Een doelgerichte aanpak: jouw doel vormt ons uitgangspunt
Een hart voor leerlingen met een beperking of leermoeilijkheden
Een toegankelijk lokaal met gezellige wachtruimte voor ouders

Onze Medewerkers

Annelies Smits

Annelies Smits
Voorzitter & Lesgever Algemene cursussen, Piano en Ukelele

annelies.smits@muzass.be

Hallo, ik ben juf Annelies. Ik studeerde eerst bachelor in de orthopedagogie, een opleiding waar je leert werken met kinderen en volwassenen met een beperking of een moeilijke opvoedingssituatie. Daarna behaalde ik een bachelor-na bachelor diploma creatieve therapie met optie muziektherapie aan Arteveldehogeschool Gent. Sinds 2015 ben ik afgestudeerd als leerkracht muzikale opvoeding en project kunstvakken aan AP Hogeschool Antwerpen.

Sinds 2008 geef ik pianolessen en even later ook ukelelelessen in een muziekatelier te Schiplaken. Sinds 2015 geef ik ook pianolessen bij vzw de Notelaer te Lint.
Ik kwam tijdens het lesgeven in muziekateliers en tijdens mijn stages in contact met een aantal bijzondere leerlingen, met bijzondere talenten. Zij hebben mij geïnspireerd om alternatieve muziekmethodes en materialen te ontwikkelen en uiteindelijk ook om mee Muzass vzw op te richten.

Naast het lesgeven in muziekateliers ben ik ook actief als muziekbegeleidster bij de eerste communie en het vormsel van Lint en mede-initiatiefneemster van het jongerenensemble "Limuzant" uit Lint.
Andrea De Vos

Andrea De Vos
Pianolerares

andrea.devos@muzass.be

Hoi, mijn naam is Andrea. Ik studeerde af als leerkracht secundair onderwijs
voor muziek en economie aan de Hogeschool Gent. Omdat ik in
verschillende jeugdmuziekscholen (JMA Canteclear Mortsel, JMA
Musicerende Jeugd Deurne, JMA Waelrant Borgerhout) les gaf wilde ik
mijn pedagogie nog wat uitbreiden naar jongere kinderen en zo begon ik
aan een opleiding tot bachelor lager onderwijs. Sinds enkele jaren werk
ik als zorgleerkracht in het vierde leerjaar in stad Antwerpen, waardoor
ik in contact kwam met een grote diversiteit aan leerlingen. Sinds 2017
ben ik afgestudeerd aan de BANABA Zorgverbreding en Remediërend leren
aan de KdG.

Naast deze opleidingen ben ik altijd erg bezig geweest met zelf
musiceren. Als meisje van 9 begon ik met accordeon wat nog steeds ‘mijn’
instrument is. Ik volgde lessen in de academies van Wilrijk, Waregem en
Hamme. Waar ik eigenlijk al lang afgestudeerd ben, maar mij toch nog
steeds blijf vervolmaken.

Naast accordeon speel ik ook al jaren piano aan de academie van
Willebroek. Speel je graag klassiek, tango, pop of misschien nog iets
anders? Laten we het samen uitzoeken.
Piano, accordeon, dwarsfluit, blokfluit, Orffinstrumenten, … de
muziekmicrobe heeft me stevig te pakken. Jou ook?
Bart Van Sebroeck

Bart Van Sebroeck
Bestuurslid en ICT-verantwoordelijke

bart.vansebroeck@muzass.be

Hallo, ik ben Bart. Ik ben veel met muziek bezig. Ik speel blokfluit (alt en sopraan), ukelele en saxofoon, en ik volg momenteel ook zangles. Wat me vooral in muziek boeit is de manier waarop muziek mensen met alle mogelijke achtergronden kan verbinden, als een universele taal die communicatie zonder woorden mogelijk maakt. Toen Annelies me vertelde over haar droom van een eigen muziekschooltje waar iedereen volgens eigen behoeften en mogelijkheden zou kunnen meedoen was ik dan ook meteen enthousiast. Op het moment werk ik vooral 'achter de schermen' mee aan Muzass, maar ik zou graag later ook muziekles willen geven.
Naast mijn werk voor Muzass doe ik ook vrijwilligerswerk bij Natuurpunt en bij de Wereldwinkel, en studeer ik toegepaste psychologie bij de AP Hogeschool in Antwerpen.
Maurice Rutten

Maurice Rutten
Medewerker logistiek en nieuwsbrief

maurice.rutten@muzass.be

Ik ben Maurice Rutten, 40 jaar, ik ben leerling algemene muzikale vorming bij Muzass. En ik wil mijn inzetten voor de vzw. Ik volg ook regelmatig de vergaderingen mee, en help mee met de georganiseerde activiteiten van Muzass. Ik zet mij in voor de zaalopbouw bij concertjes. Ik sta ook achter het idee van Muzass.
Fons

Fons
Mascotte

Hallo, ik ben Fons, de mascotte van Muzass vzw. Mijn naam betekent "hij die tot alles bereid is, klaar voor de strijd." Ik weet niet of mijn baasje dit bewust zo gekozen heeft... Maar ik sta symbool voor de inspiratie en de kracht in Muzass vzw. Bij Muzass klinkt het luid en duidelijk: We willen meewerken aan een mooie en inclusieve samenleving waar iedereen erbij hoort zoals hij of zij is. Doem doem ta!

Er zijn meer medewerkers en lesgevers, de website wordt binnenkort aangevuld.

Contact

0494/85.63.08
info@muzass.be

Gelieve uw telefoonnr te vermelden zodat we met u contact kunnen opnemen

Maatschappelijke zetel

Duffelsesteenweg 104/1, 2547 Lint

Locatie muzieklessen

Mechelsesteenweg 190, 2550 Kontich

Ingang langs

Staf Van Elzenlaan 5, 2550 Kontich


Bereikbaarheid leslokalen

Bus

Bus heeft haltes te Kruisschanslei en Lijsterbolstraat, die beide op zo'n 200 meter van het dagcentrum liggen.
Stopt ook aan Kontich Station

Bus heeft haltes te Kruisschanslei en Lijsterbolstraat, die beide op zo'n 200 meter van het dagcentrum liggen.
Stopt ook aan Kontich Station

Deze bus stopt aan de halte 'Kontich Kerk', op 850m van de leslokalen.
Stopt ook aan Kontich Station

Auto

Parkeerplaatsen voor het gebouw zijn voorbehouden voor de busjes van Pegode vzw. Parkeren is mogelijk in de straten rondom het gebouw.

Verder vragen we de auto zoveel mogelijk thuis te laten om af en aan rijden van auto's en overlast voor de buren te beperken.


Aanbod op maat?

Tijdens een persoonlijk contact gaan we samen op zoek naar een aanbod 'op maat'.

Activiteiten

Er zijn momenteel geen info-momenten of marktdagen gepland.
Steun banner

Voor de muziekinstrumenten van Muzass' muziekatelier. Als je wil, doe mee!


Sponsors